Frivillig

Det er flere måter du kan gjøre en frivillig innsats på for Redningselskapet.

Operativ på redningskøyte:

19 av vår 50 operative redningsskøyter bemannes av frivillige – fra Mandal i sør til Alta i nord.
Som frivillig i et sjøredningskorps er du en viktig ressurs i beredskapen langs kysten.

Redningsselskapets frivillige sjøredningskorps er en viktig del av sikkerhet og beredskapstjenesten langs norskekysten. De utfører oppdrag på forespørsel fra hovedredningssentralene, kystradiostasjonene, Politi og den lokale redningsskøyta.
Det er i dag rundt 1 000 frivillige medlemmer som bemanner og utfører tjeneste for å redde liv, berge verdier samt drive forebyggende virksomhet langs norskekysten.

Som frivillig i et sjøredningskorps er du med på søk og redningsinnsats på sjø og vann.
De frivillig bemannede redningsskøytene våre har rask respons med svært egnet materiell og trente mannskaper.
I tillegg bistår du med små og store problemer for både fritidsbåt- og yrkesflåten.

Redningsskøytene er hurtiggående fartøyer som er utstyrt med blant annet moderne navigasjon og kommunikasjonsutstyr, varmesøkende kamera, førstehjelpsutstyr, hjertestarter, faste brannpumper, transportable brann/lensepumper.

Utdanning for frivillige mannskaper
Våre frivillige mannskaper den nødvendige opplæringen de trenger for å møte en krevende tjeneste.
Opplæringen arrangeres lokalt,
i tillegg til at noe av kursvirksomheten vil foregå på Redningsselskapets sjøredningsskole ved Justissektorens kurs og øvingssenter i Stavern.

Man starter som aspirant, og deretter er det tre nivåer for utdanning: Båtfører, bestmann og matros. For alle er det definerte krav, etter STCW – SAR internasjonale standarder.
Båtfører har minimumskrav på D5L sertifikat i tillegg til opplæring og godkjenning innen for blant annet sikkerhet, hurtigbåtnavigering, førstehjelp, sjømannskap, motorlære, VHF og SAR. Som båtfører må du også ha gyldig helseattest.
Responstiden for mannskap som har beredskap, er maksimalt 30 minutter.

For å komme inn som Aspirant, må du være mellom 18 og 52 år

RS Ung

Er du mellom 14 og 25 år?

Vi har et eget RS Ung lag på Stord. Disse disponerer egen båt. En Pioner Multi, som heter Harry.

Redningsselskapets Ung-lag tilbyr aktiviteter som båtkjøring, seiling, førstehjelp, padling, fridykking og fiske.
Vi tilbyr sikkerhetsopplæring og relevante maritime kurs, samtidig som vi fokuserer på kystkultur og miljø.
Vi er opptatt av at barn og ungdom skal trives på og ved sjøen. Vi tror at trivselen kommer gjennom kunnskap og praktisk erfaring.

Som frivillig ungdom i Redningsselskapet kan du bidra i vårt viktige humanitære arbeid. Vi arrangerer blant annet sommerskoler, sjøvettdager, Elias-kjøring og sjøsikkerhetskurs for innvandrere og asylsøkere.

Ung-lagene er også en viktig rekrutterings- og opplæringsplattform for de frivillige sjøredningskorpsene. Mange redningsmenn og båtførere har startet sin karriere her.
I Ung-lagene ønsker vi også engasjerte voksenkontakter. Er du over 25 år og ønsker å bidra med sjøvettopplæring av barn og ungdom kan du søke deg inn i ”Shorecrew” i ditt distrikt.

RS Ung Stord har egen FaceBook side her: FB

Shorecrew

ShoreCrew er enkelt forklart vårt støtteapparat på land. Som frivillig på land kan du bidra på arrangementer, Eliaskjøring, og lagets øvrige aktiviteter.

ShoreCrew innbefatter det som tidligere gikk under betegnelsen lokallag. Det betyr frivillig innsats på alle områder og som ikke spesifikt dreier seg om barn og unge eller deltagelse i sommerpatruljer.

Redningsselskapet tilby en mengde ulike kurs, tilpasset alt fra landkrabber til sjøulker. Vi holder blant annet kurs i praktisk båtbruk for voksne og barn, og vi arrangerer spesielle kurs og aktivitetsdager for innvandrere og andre som har behov for det. Vi holder foredrag for båtforeninger og vi har tilbud om førstehjelpskurs, livredningskurs, hjertestarterkurs med mer.

Redningsselskapet driver et omfattende barne- og ungdomsarbeid over hele landet. Sommerskoler , ungdomsleire og -seilaser er blant aktivitetene. Vi er opptatt av at barn og ungdom skal trives med maritime aktiviteter og at de skal ha nok kunnskap til å ferdes trygt på sjøen. De små Elias-båtene er et populært innslag under båtmesser og kystarrangementer. Gjennom Elias-universet setter RS fokus på sjøvett for de minste. Det er behov for flere frivillige for å kunne styrke disse tilbudene i årene som kommer.

I Redningsselskapets omfattende sjøvettarbeid, både mot skoler, barnehager og i andre offentlige sammenhenger, trenger vi også frivillige som ønsker å bidra med litt av sin fritid.

Vi holder instruktørkurs for ungdom som skal jobbe mot barn og andre unge og trenger pedagogisk og fagteknisk hjelp på forskjellige nivåer. Reparasjoner og vedlikehold av Elias-båter og annet utstyr som brukes under aktiviteter er også oppgaver som kan løses av interesserte frivillige.

Meld deg som frivillig her