Kontaktinformasjon

Styret i RSRK Stord:  Kontakt oss på: post@rsrkstord.com
Leder:Lars Tore Martinsen
Sekretær:Kjetil Eldøy
Økonomiansvarlig:
Styremedlem:Kari Gjøsæter
Styremedlem:Sarah Kristin Tollevik
Fagleder Operativ:Ola Dahl
Fagleder Teknisk:Håkon Stensen
Fagleder Opplæring:Kristian Framnes Neset
Fagleder HMS:Sten Isdal
Material og baseansv:
Frivillig Land:Johnny Nordal Berentzen
Ellers kan disse i styret kontaktes direkte:
Leder:
Lars Tore Martinsen
Mail: leder.rsrk.stord@rs.no
Tlf:
Fagleder Operativ:
Ola Dahl Andersen
Mail: opl.rsrk.stord@rs.no
Tlf:
Fagleder HMS:
Sten Isdal
Mail: hms.rsrk.stord@rs.no
Tlf: 915 32 792
Fagleder Opplæring:
Kristian Framnes Neset
Mail: opplaring.rsrk.stord@rs.no
Tlf: 922 92 240
Frivillig land:
Johnny N. Berentzen
Mail: Johnnynb@broadpark.no
Tlf: 900 54 887
Fagleder Teknisk:
Håkon Stensen
Mail: teknisk.rsrk.stord@rs.no
Tlf: 909 54 274
Material og Baseansv:

Mail: material@rsrkstord.com
Tlf: