Viktige telefonnummer

RS Sundt Vakttelefon:916 79 620
RS Servicetelefon:02016
Kystradio Sør:120
HRS Alarmtelefon:51 51 70 00
AMK:113

Ellers lytter alle med VHF på kanal 16.
Varsler du Kystradio via kanal 16, er sjansen stor for at andre båter i nærheten kan komme og hjelpe rimelig kjapt.